วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เรื่องของ...ไฝ


ไฝ" ใครๆ ก็รู้จัก เพราะคนเราแทบทุกคนล้วนมีไฝมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บุคคล บางคนอาจจะมีไฝมาตั้งแต่เกิด หรือบางคนเพิ่งเกิดขึ้นก็ได้ โดยทั่วๆ ไปจำนวนไฝจะมีการเพิ่มขึ้นตามอายุอย่างช้าๆ ผู้ที่มีไฝควรเฝ้าสังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลงของไฝว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่
ลักษณะของไฝที่มีลักษณะผิดปกติ ได้แก่
1. ไฝที่เกิดการระคายเคืองบ่อยๆ
2. ไฝในบริเวณที่สังเกตได้ยาก เช่น บนหนังศีรษะ หรืออวัยวะเพศ
3. ไฝที่มีมาแต่กำเนิดและขนาดใหญ่ เช่น ไฝยักษ์ (Giant congenital melanoma)
4. ไฝที่มีสีดำเข้มผิดปกติกว่าที่อื่นๆ
5. ไฝที่เปลี่ยนสีอย่างกะทันหัน
6. ขอบไฝไม่เรียบ
7. ไฝที่มีขนาดใหญ่เกิน 5 มิลลิเมตร
8. ไฝที่เปลี่ยนแปลงขนาดและโตขึ้นเร็วในระยะเวลาอันสั้น

หาก พบว่ามีไฝผิดปกติเหล่านี้ ควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นไฝอันตรายจริงๆ หรือไม่ และถ้าเป็นจริงก็ควรเอาออก ซึ่งมี 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่ การผ่าตัดออกและการใช้เลเซอร์
  • การผ่าตัด เอาไฝออกนั้นทำได้ค่อนข้างง่าย ใช้เวลาไม่นาน และความเจ็บปวดมีน้อย มาก นอกจากนี้ยังนำชิ้นเนื้อไฝที่ตัดออกไปตรวจดูว่าเป็นไฝธรรมดาหรือไฝมะเร็ง เพื่อที่จะให้การรักษาที่ถูกต้องต่อไป
  • การ ใช้เลเซอร์ ยิงที่ไฝนั้น เป็นการทำลายเนื้อไฝโดยตรง ถ้าไฝมีขนาดเล็กวิธีนี้จะทำให้ เกิดแผลเป็นขนาดเล็กมาก แต่ถ้าไฝมีขนาดใหญ่อาจต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าแผลจะหาย
การ พิจารณาใช้การผ่าตัดหรือเลเซอร์ขึ้นกับขนาดและตำแหน่งของไฝ ป้องกันไว้ก่อน ด้วยการเช็คดูว่าคุณมีไฝลักษณะแปลก ๆ ดังกล่าวข้างต้นไหม และอย่าลังเลที่จะไปปรึกษาแพทย์ 

จากนิตยสารชีวจิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น