วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ลดบางอย่าง ...ได้หลายสิ่ง
          
หากท่านลดบางอย่างให้น้อยลง

 • ท่านจะได้หลายสิ่งกลับมามากขึ้น
 • หากท่านลดความโกรธให้น้อยลง
 • ท่านจะได้สติกลับมามากขึ้น
 • หากท่านลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลง
 • ท่านจะได้เงินเก็บมากขึ้น
 • หากท่านลดความคิดที่จะหาคนที่ถูกน้อยลง
 • ท่านจะได้คำตอบสำหรับทำเรื่องที่ถูกต้องมากขึ้น
 • หากท่านลดการพูดให้น้อยลง
 • ท่านจะทำหลายอย่างได้มากขึ้น
 • หากท่านคิดถึงคนที่ท่านรักให้น้อยลง
 • ท่านจะเข้าใจคนที่ท่านรักได้มากขึ้น
 • หากท่านรักตัวท่านเองให้น้อยลง
 • คนอื่นรักท่านมากขึ้น
 • หากท่านพูดให้ร้ายคนอื่นให้น้อยลง
 • มีคนพูดถึงท่านในแง่ดีมากขึ้น
 • หากท่านแสดงความฉลาดให้น้อยลง
 • ท่านจะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น
 • หากท่านออกนอกบ้านให้น้อยลง
 • ท่านจะได้ความอบอุ่นในครอบครัวมากขึ้น
 • หากท่านนอนให้น้อยลง
 • ท่านจะทำหลายอย่างได้มากขึ้น
 • หากท่านคิดเรื่องเครียดให้น้อยลง
 • ท่านจะยิ้มได้มากขึ้น
 • หากท่านลดความอายให้น้อยลง
 • ท่านจะได้ความกล้ามากขึ้น
 • หากท่านดูละครให้น้อยลง
 • ท่านจะอ่านหนังสือได้มากขึ้น
 • หากท่านวิ่งให้ช้าลง
 • ท่านจะมองเห็นคนข้างหลังมากขึ้น
 • หากท่านเชื่อให้น้อยลง
 • ท่านจะมองเห็นอะไรได้มากขึ้น
 • หากท่านลดทิฐิให้น้อยลง
 • ท่านจะรู้จักอภัยมากขึ้น
 • หากท่านกระโดดให้น้อยลง
 • ท่านจะเดินได้มั่นคงมากขึ้น
 • หากท่านกินให้น้อยลง
 • ท่านจะอิ่มได้มากขึ้น
 • หากท่านก้มหน้าให้น้อยลง
 • ท่านจะมองเห็นได้ไกลขึ้น
 • หากท่านพักเหนื่อยให้น้อยลง
 • ท่านรู้จักความสบายมากขึ้น
 • หากท่านเห็นแก่ตัวให้น้อยลง
 • จะมีคนรอดชีวิตมากขึ้น
 • หากท่านแบกของหนักให้น้อยลง
 • ชีวิตของท่านเบามากขึ้น
 • หากท่านทะเลาะกับเด็กให้น้อยลง
 • ท่านจะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น
 • หากท่านทะเลาะกับผู้ใหญ่ให้น้อยลง
 • ท่านจะได้รับการเอ็นดูมากขึ้น
 • หากท่านเป่าลมออกให้น้อยลง
 • ท่านจะสูดลมเข้าได้มากขึ้น
 • หากท่านแอบฟังให้น้อยลง
 • ท่านจะได้ยินอะไรมากขึ้น
 • หากท่านคิดคำถามให้น้อยลง
 • ท่านเห็นคำตอบมากขึ้น

……. แล้วคุณลดอะไรไปบ้างแล้วล่ะ ………

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น