วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ที่มาของตู้เย็นตู้เย็น (Refrigerator)


ชา วกรีกและชาวโรมันโบราณเป็นผู้คิดประดิฐ์ตู้เย็นขึ้นมาครั้งแรก ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บเนื้อสัตว์และอาหารหลายชนิดไว้ได้โดยไม่บูด เน่า ด้วยการขุดหลุมลงในพื้นดิน กรุผนัง ปูพื้นหลุมด้วยท่อนซุงที่หุ้มด้วยฟางข้าวอย่างแน่นหนาจนรอบหลุม แล้วจึงไปขนย้ายหิมะขาวโพลนบนยอดเขา ลงมาใส่ลงในหลุมนั้น กดบีบหิมะให้แน่นจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็ง ก้อนหิมะน้ำแข็งภายในหลุม สามารถคงความเย็น คงรูปได้นานหลายเดือนดังนั้น หลุมนี้จึงเป็นหลุมเย็นไว้เก็บเนื้อสัตว์และอาหารต่าง ๆ เป็นการถนอมอาหารไว้กินในยามยาก ในปี ค.ศ.1913 จากความคิดดังกล่าว ตู้เย็นรุ่นแรกสำหรับใช้ในครัวเรือนก็ถูกผลิตออกมา มีชื่อว่า "โดเมลรี" ที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ตู้เย็นโดเมลรีนั้นทำด้วยไม้ มีเครื่องทำความเย็นอยู่บนตัวตู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น